W ramach konferencji zostaną przedstawione najważniejsze trendy i najnowsze rozwiązania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konferencja będzie miała innowacyjną, angażującą uczestników formułę.