Rejestracja

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń, wszystkie miejsca są zajęte. Dziękujemy!

Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Firma/organizacja:
E-mail:
Telefon:

Opłata za konferencję wynosi 999 zł netto (1228,77 zł brutto). Pula bezpłatnych miejsc przysługuje Partnerom Strategicznym FOB oraz Partnerom konferencji.

Jeśli nie przysługuje Ci bezpłatne miejsce, wypełnij poniższe dane, niezbędne do wystawienia faktury.

Firma/organizacja:
Adres:
NIP:
Zapoznałem się i wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w Anty-Konferencji CSR
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla potrzeb związanych z organizacją Anty-Konferencji. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa. Oświadczam, że swoje dane przekazałem/am dobrowolnie. Zostałem/am poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych (imię, nazwisko, stanowisko, firma/organizacja, mail) innym uczestnikom Anty-Konferencji CSR
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz. 883).

PARTNERZY

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
Opiekun konferencji:
Marcin Grzybek
marcin.grzybek@fob.org.pl
tel. (22) 627-18-71
Anty-Konferencja CSR odbędzie się w:
Centrum Konferencyjnym Muranów (Muzeum Historii Żydów Polskich)
ul. Anielewicza 6, Warszawa
Kontakt dla mediów:
Agnieszka Siarkiewicz
agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl
tel. (22) 627-18-71